Helmetbiblioteken  slutar plasta in böcker med vanlig plast och övergår till en växtbaserad film

Biblioteken i huvudstadsregionen kommer framöver att plasta in sina böcker med en växtbaserad bioplast, som inte innehåller fossila råvaror. Man övergår till det miljövänligare materialet i takt med att nytt material plastas in och de gamla lagren av plast tar slut. 

Samtidigt pågår en undersökning om i vilken utsträckning böcker kan lämnas helt utan omslag av miljöskäl.

Biomaterialet påminner om vanlig plast

Inplastning av böcker ger dem mycket längre användningstid och minskar på så sätt miljöbelastningen. Å andra sidan är användningen av plast ett miljöproblem. Det har hittills varit svårt att hitta en tillräckligt bra växtbaserad ersättare till den vanliga plasten. 

Den matta bioplast från inhemska Pelloplast som nu tagits i bruk är till utseendet och användningsegenskaperna mycket lik det tidigare plastmaterialet. 

Bioplasten är gjord av en växtbaserad film, som tillverkats av sockerrörsetanol. Filmen består av helt förnybara råvaror och innehåller inga fossila råvaror. Det vattenförtunnade limmet på plasten innehåller inte heller några lösningsmedel.

Lagret av vanlig plast används upp

I lagren finns fortfarande en del vanlig plast, men när den är slut beställs ingen ny. Lagren av material kommer framöver att fyllas på med bioplast.

Försäljningsdirektör Anna Humalainen på Suomen kirjastopalvelu Oy berättar att man för närvarande använder vanlig plast och bioplast parallellt. – Övergångsperioden varar tills den vanliga plastfilm som tidigare beställts till våra lager är slut. Enligt en grov uppskattning kommer den vanliga plasten att ta slut inom några månader.

Allt behöver inte plastas in

Man undersöker också hur väl böcker utan några som helst omslag klarar utlåningsanvändning. Försöket, som inleddes på biblioteken i Helsingfors i mars, pågår fortfarande, eftersom böckerna på grund av coronastängningen inte ännu hunnit cirkulera tillräckligt.

På biblioteken bedömer man att man allmänt taget skulle kunna avskaffa inplastningen av material som snabbt blir föråldrat, tidningar, billiga pocketböcker eller fackböcker som sällan lånas. Däremot behöver i synnerhet åtminstone barnböcker ha ett skyddande omslag.

Beslutet att övergå till växtbaserad plast är betydande, eftersom ungefär 124 000 böcker köptes in bara till biblioteken i Helsingfors förra året. Förutom i Helsingfors har bioplast redan introducerats på alla de 64 biblioteken i Esbo, Vanda och Grankulla.

Suomen kirjastopalvelu Oy och koncernens andra företag Booky.fi Oy är avtalsleverantörer till Helmet-biblioteken. De levererar i praktiken allt bokmaterial till biblioteken i huvudstadsregionen. Inplastningen sker huvudsakligen maskinellt.

Bild: Maarit Hohteri