Fråga oss

Digistöd 

Behöver du hjälp med att använda olika apparater, program och nättjänster?   

Du får stöd både genom att ställa frågor på biblioteket och på särskilda kurser eller andra program. Alla bibliotek ger digistöd.  

Läs mera om digistöd

Fråga bibliotekarien

Tjänsten Fråga bibliotekarien startade år 1999. Idag besvarar personalen på ett tiotal allmänna bibliotek, specialbibliotek och informationstjänster runt om i Finland dina frågor. Tjänsten fungerar på finska, svenska och engelska.

Fråga bibliotekarien