E-böcker och e-ljudböcker katalogiseras inte längre i Helmet-sökningen

Helmet-biblioteken har beslutat att sluta katalogisera nytt material som anskaffas till e-bokstjänsterna Ellibs och Overdrive i Helmet-sökningen. Du kan alltså inte längre söka e-böcker eller e-ljudböcker med hjälp av Helmet-sökningen. 

Böckerna och ljudböckerna i Ellibs och OverDrive hittar du direkt på tjänsternas webbsidor eller i deras applikationer. Det anskaffade materialet syns i tjänsterna genast efter att det köpts. Materialet i Ellibs är finskspråkigt. I OverDrive finns material på andra språk.

Förteckningarna över nya e-böcker och e-ljudböcker uppdateras inte längre på Helmet.

E-böckerna i OverDrive kan från och med den 28 november 2022 inte reserveras, lånas eller returneras via Helmets användargränssnitt (Mina uppgifter).

Orsaken till ändringen är förberedelserna för att ta i bruk hela Finlands gemensamma e-bibliotek.
 

Bekanta dig med e-böckerna i Helmet:

E-böcker och e-ljudböcker

E-tidningar 

Foto: Maarit Hohteri / Helsingfors stad