Lukulumo - flerspråkig digital bilderbokstjänst


Välkommen till biblioteket för att läsa, lyssna och uppleva sagor med Lukulumo- bilderbokstjänsten. I urvalet finns det lämpliga böcker för daghems- och förskolebarn t.ex. Alfons Åberg, Bosse & Bella, Lilla Lena och många andra böcker. I Lukulumo-appen kan man samtidigt lyssna på sagan och följa med texten på finska eller svenska. Man kan även lyssna på sagor på språk som t.ex. estniska, ryska, albanska, arabiska, eller somaliska.

Lukulumo-tjänsten kan användas på alla bibliotek i Esbo. Lukulumo-applikationen är nerladdad på pekplattor, som du kan låna. Du kan fråga personalen om Lukulumo-tjänsten. Lukulumo-tjänsten kan endast användas i bibliotekets utrymmen.
 

Vad är Lukulumo? 

I Lukulumo finns det böcker inlästa på över 50 olika språk. Det finns finlandssvenska inläsningar av finländska böcker. Samt böcker med finsk text och en växande mängd böcker med svensk text.

Att stöda barnets språkutveckling är en av småbarnspedagogikens viktigaste uppgifter. Lukulumo- bilderbokstjänst kan lätt stöda i denna uppgift, med det konstant ökande bokurvalet.

Lukulumo kan stöda flerspråkiga barn, i deras modersmål och i andra språk som t.ex. finska eller svenska. Detta är ett sätt att stöda och förstärka barnets kulturella identitet.

Olika teman och frågeställningar inspirerar och väcker läslusten – både hos barn och vuxna.

Böckerna till Lukulumo är valda med utgångspunkt från litterär och konstnärlig kvalitet och med koppling till grunderna för planen för småbarnspedagogiken, relevans för olika åldrar eller utifrån önskemål från användare.
 

Du kan läsa mera om Lukulumo på deras webbsidor.