Instruktioner för tjänsterna som erbjuder e-böcker och e-ljudböcker

Som låntagare vid Helmet-biblioteket kan du använda sammanlagt tre olika tjänster för e-böcker och e-ljudböcker.

För att låna e-böcker behöver du ett bibliotekskort och en PIN-kod, en lämplig apparat samt nätförbindelse.

Om du laddar ner böcker på din egen apparat behöver du också ett läsprogram och en Adobe-kod. Nedan hittar du instruktioner enligt apparat. 

Läs på webbläsaren

Det är lättast att läsa e-böcker direkt på webbläsaren. Då behöver du inget särskilt läsprogram och inga andra koder än ditt bibliotekskorts nummer och PIN-kod.

För att kunna läsa på webbläsaren behöver du en dator eller en mobil apparat med nätförbindelse, samt en uppdaterad webbläsare. Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Chrome och Safari.

De flesta e-böcker, utom böcker som har sparats i PDF-format, kan läsas på en webbläsare. Om boken inte kan läsas på webbläsaren kan du inte se orden ”Läs” eller ”Läs på webbläsaren” i dess information. Sådana böcker kan endast läsas genom att ladda ner dem på den egna apparaten.

Lyssna på ljudböcker

Du kan lyssna på ljudböcker via webbläsaren eller på tjänstens egen app. Du kan ladda ner ljudböckerna på appen så att du kan lyssna på dem utan nätförbindelse. Mera information om apparna nedan.

Se även instruktionerna för ljudböcker i Naxos Spoken Word Library.

Se instruktioner för Celias talböcker för den som har svårt att läsa.

Läs och lyssna via en app

Alla tjänster för e-böcker har appar som fungerar på iOS och Android mobila apparater. Apparna kan avgiftsfritt laddas ned från en appbutik. En del av verken som ingår i en tjänst fungerar inte i tjänstens app. Det kan vara fråga om e-böcker eller vissa verk i PDF-format. Alla verk som ingår i en tjänst kan hittas via tjänstens webbsida.

Via appen Ellibs kan du låna och läsa både e-böcker och e-ljudböcker. Du kan ladda ner verken i mobilappen och läsa eller lyssna på dem utan nätförbindelse.

Mera info om appen Ellibs.

Ljudböcker via Ellibs-appen (video på finska)

(video: Lahti stadsbibliotek)

Tjänsten OverDrive kan användas via appen Libby. Libby är utmärkt att använda. Appen erbjuder många unika funktioner till exempel taggar för att spåra önskelistor och favoritläsningar, push-meddelanden, ljudbokskompatibilitet med Apple CarPlay och Android Auto och direkt stöd i appen. Du kan även ladda ner böcker för att läsas utan nätförbindelse via appen.

Att ladda ner e-böcker på din egen apparat

Du kan ladda ner e-böcker på din egen apparat och sedan läsa dem utan nätförbindelse. Alla e-böcker som kan lånas via Helmet-biblioteket är copyrightskyddade, så de kan endast öppnas via ett läsprogram som identifierar skyddet. Olika apparater använder olika program, se noggrannare information nedan. Då lånetiden är slut kan boken inte längre öppnas i läsprogrammet.

E-böckerna i OverDrive kan laddas ner på appen Libby. Ljudböcker kan endast laddas ner på tjänsternas egna appar.

Vi rekommenderar att du använder webbläsarna Firefox, Chrome eller Safari då du laddar ner e-böcker. I apparater med iOS lönar det sig att ladda ner stora e-boksfiler via wifi.

Adobes användarkod

Utöver ett läsprogram behöver du en Adobe-användarkod som tillåter att du öppnar en copyrightskyddad bok. Det lönar sig att spara koden i ditt läsprogram innan du laddar ner e-boken. Det kostar ingenting att skapa en kod och du kan göra det på Adobes webbplats.

Skapa en Adobe-kod

Mera info om Adobe-koden

Då ett läsprogram första gången startar på din apparat ska du auktorisera programmet med din Adobe-kod och ditt lösenord. Detta gör du endast en gång, i fortsättningen öppnas programmet automatiskt med dina koder. Du kan använda samma Adobe-kod på sex olika apparater eller program.

Att ladda ner e-böcker på en surfplatta eller smarttelefon

På Android- eller iOS-apparater kan du ladda ner e-böcker från Ellibs på programmet Aldiko Book Reader. Ladda ner programmet från en appbutik och spara därefter din Adobe-kod i programmet. E-böcker och e-ljudböcker i tjänsten OverDrive kan endast laddas ner i tjänstens egen app, vilken inte kräver Adobe-kod.

Om du har en surfplatta eller mobiltelefon med Windows, kan du inte läsa OverDrives e-böcker på appen Libby, men du kan använda Libby via webbläsaren i addressen libbyapp.com.

Att ladda ner e-böcker på en dator

På datorer med Windows och Mac kan du ladda ner läsprogrammet Adobe Digital Editions. Du måste spara en Adobe-kod i programmet.

Ladda ner läsprogrammet Adobe Digital Editions

Se instruktionerna hur du installerar läsprogrammet på e-boktjänsten Ellibs webbplats

Läsapparater för e-böcker

Du kan läsa bibliotekets e-böcker på de flesta läsapparater som är avsedda för e-böcker. Via läsplattan Kindle kan dy inte läsa bibliotekets e-böcker, eftersom den endast stöder Amazons egna copyrightskydd och filformat.

Ifall din läsapparat har nätförbindelse och möjlighet att ladda ner från nätet kan du kopiera e-böcker till läsapparaten via en dator eller direkt från en e-bokstjänst. Se apparatens manual.

Om du kopierar boken via en dator till din läsapparat måste du installera Adobe Digital Editions på datorn. Du behöver också en Adobe-kod med vilken du auktoriserar programmet. Programmet skall auktoriseras med samma Adobe-kod som din läsapparat. I manualen för din läsapparat ser du hur e-boken överförs till apparaten.

Ladda ner läsprogrammet Adobe Digital Editions

Instruktioner och stöd

Instruktioner för tjänsten Ellibs

Instruktioner för tjänsten OverDrive 

OverDrive-video på finska

Om du får problem ta kontakt på adressen hki.ekirja@hel.fi. Beskriv problemet och berätta vilka apparater och program du använder. Om problemen gäller tjänsten Ellibs kan du också ta kontakt med tjänstens stödfunktion på adressen support@ellibs.com.

Foto: Maarit Hohteri / Helsingfors stad