Bibliotekens gemensamma e-bibliotek

Bibliotekens gemensamma eBibliotek ger dig möjlighet att använda de allmänna bibliotekens elektroniska material. En del av materialet kan läsas fritt medan en del kräver ett bibliotekskort och ett lösenord knutet till kortet.

I eBiblioteket finns e-böcker, ljudböcker, tidningar, musik, videon och bibliotekens digitala samlingar.

Besök eBiblioteket.