Venäjänkielinen kirjasto aloitti kotipalvelun

Kotipalvelu on tarkoitettu niille pääkaupunkilaisille, jotka eivät iän, sairauden, liikuntaesteen tai vamman takia voi itse asioida kirjastossa. Nyt kotipalvelua on saatavissa myös venäjän kielellä.

Kotikirjaston eli Helmet- kaupunginkirjastojen kotipalvelun asiakas saa toivomaansa kirjastoaineistoa kotiin kerran kuukaudessa. Kotiin voi saada monenlaista: kirjoja, äänikirjoja, isotekstisiä kirjoja ja selkokirjoja, lehtiä, elokuvia ja musiikkiaineistoa.

Kotikirjaston asiakkaalle palvelu on maksutonta. Venäjänkielisen kotipalvelun asiakkaaksi voit ilmoittautua puhelimitse numeroon 043 825 7993 tai sähköpostitse: kotirus @ espoo.fi. Yhdyshenkilöt ovat Anita Capula ja Natalia Simakova.

Venäjänkielinen kirjasto

Venäjänkielisen kirjaston tavoitteena on tukea Suomessa asuvan venäjänkielisen väestön kieltä ja kulttuuria sekä välittää tietoa kaikille venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta kiinnostuneille. Venäjänkielisen kirjaston toiminta perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Espoon kaupunginkirjastolle määräämään erityistehtävään ja se on toiminut Espoossa v. 2013 alkaen.


Venäjänkielinen kirjasto Helmet.fi:ssä
Русскоязычная библиотека

Espoon kaupunginkirjaston suomen- ja ruotsinkielinen kotipalvelu