Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastojen Helmet-verkkosivua. Sivuston osoite on https://www.helmet.fi/fi-FI.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Helmet-verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1-tason AA vaatimukset osittain.  

Ei-saavutettava sisältö 

Sivustolla on havaittu saavutettavuuspuutteita. Kaikki havaitut puutteet voit lukea tarkastusraportista (PDF).  

Keskeisimmät saavutettavuusongelmat: 

  • Tekstin ja taustan väliset kontrastit ja käyttöliittymäkomponentin kontrastit ovat paikoitellen liian pieniä. 
  • Sivuston navigaatiorakenne ja tieto nykyisestä sijainnista eivät ole hahmotettavia ruudunlukijan käyttäjälle.  
  • Otsikoita, linkkitekstejä ja kuvalinkkien tekstivastineita ei ole merkitty kaikkialla oikein.  
  • Sivustohaun hakukentästä puuttuu tekstimuotoinen nimilappu. 
  • Pääsisältöön siirtymiseen tarkoitettu linkki ei toimi näppäimistöllä oikein.  
  • Sivustolla käytetty chat ei ole saavutettava ruudunlukijan käyttäjälle. 
  • Evästetyökalun käyttö on ruudunlukijalla vaikeaa.  
  • Sisäänkirjautumisen pakollisia täytettäviä kenttiä ei osoiteta eikä virhekohtaa ilmoiteta.  
  • Sisäänkirjautumissivun virheilmoitusta ei osoiteta eikä virhettä kuvata tekstimuotoisena.  

Helmet.fi-verkkopalvelu siirtyy kokonaan uudelle alustalle vuodenvaihteessa 2023–2024. Samassa yhteydessä chat-palvelu ja evästetyökalu vaihdetaan. Tarkastusraportissa listatut puutteet huomioidaan ja korjataan uudistuvassa verkkopalvelussa. 

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä. 

Helmet-kirjasto

palaute@helmetkirjasto.fi

www.helmet.fi/palaute

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.09.2020 ja sitä on päivitetty suomeksi 18.8.2023. 

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden on arvioinut vuonna 2020 Palvelukeskus Helsinki. Arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Saavutettavuus on arvioitu uudelleen Etelä-Suomen AVIn saavutettavuusvalvonnassa 2023. 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot.

Sähköposti palaute@helmetkirjasto.fi

Palautelomake www.helmet.fi/palaute

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla palaute@helmetkirjasto.fi tai palautelomakkeella www.helmet.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla palaute@helmet-kirjasto.fi tai palautelomakkeella www.helmet.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 000

Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 18.8.2023

Helmet-kirjasto

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot